Střípky z historie farnosti: fara

Zpravodaj 4/2018:

Tentokrát něco málo z historie fary. Původní fara byla postavena kolem roku 1770 vedle kostela. Byla to po kostele nejstarší budova v Prušánkách. Pouhých osm kroků od kostela stály stáje kryté slámou, což bylo nebezpečné kvůli požáru. Tehdy ještě nebyly na kostele hromosvody. Roku 1882 nechal statkář Kuffner na farním dvoře vykopat studnu. Tehdejší pan farář Jan Holub byl za to vděčný, protože prý čeládka při donášení vody od studní mařila čas, kazila se klepy a odnášela v putýnkách všelicos z fary. Stará farní budova sloužila téměř 160 let. Nová farní budova byla postavena v roce 1930 za velmi dramatických okolností. Podle tehdejšího faráře Sedláka byla fara již k obývání nezpůsobilá a opravit se nedala. Už v r. 1861 si P. Pinkalský stěžuje na špatný stav fary. Popisuje, jak na něj padala malta ze stropu, dírami smetí z hůry a jak se musel vystěhovat do chléva.  Starosta Michal Seják byl názoru, že se dá fara ještě opravit. Bylo to v době sociální a hospodářské krize a v obecní pokladně nebyly peníze. Farář Sedlák se nemínil spokojit se stanoviskem starosty a intervenoval u vyšších míst. Stavba byla nakonec i přes velký odpor některých občanů rozhodnuta. Spor fara versus radnice, respektive farář versus starosta, zcela ovládl celou obec. Obecní kronikář tuto událost uzavírá slovy: „Narazili na sebe tvrdohlavci, kteří byli jeden vůči druhému neústupní, a kteří neznali zlaté střední cesty dorozuměti se.“ Fara prošla od té doby už mnohými opravami. Farní stáje byly přebudovány na garáž, bylo zavedeno ústřední topení, plyn, vodovod. Poslední opravou bylo zateplení fary a nová fasáda. Co je ale nejdůležitější, aby měla fara do budoucna komu sloužit.

(zdroj farní a obecní kronika)                                                                   Jitka Omelková

Mohlo by se vám líbit...