Taneční pro dospělé v Prušánkách

2016_tanecni_7Před pár dny skončil několikatýdenní kurz Tanečních pro dospělé.

Myšlenka Tanečních pro dospělé vznikla společně s tanečními pro žáky 9. třídy. Byl to taky jeden z bodů který měla sociálněkulturní komise při Obecním úřadě v plánu pro rozvoj kulturního dění v obci.  Jak je vidět, tak o tuto aktivitu je v obci zájem, protože se našlo deset odvážných párů, které se od 25. února pravidelně každý čtvrtek scházely k výuce tance na místním kulturním domě. Tím, že se mohl taneční kurz konat přímo v místě, mělo velkou výhodu časové dostupnosti a určitého seznámení se s lidmi, se kterými se občas v obci potkáváte, ale jinak je neznáte…

2016_tanecni_20Taneční pro dospělé vedl taneční mistr Libor Brožík, který je  zkušeným lektorem mnoha tanečních kurzů na Hodonínsku. Doprovázela ho taneční partnerka Dagmar Svátková. Taneční trvaly deset lekcí plus závěrečná hodina (jedna lekce trvala vždycky dvě hodiny). Začínalo deset páru, z nichž jeden z časových důvodů kurz opustil. Všichni účastníci byli z Prušánek.

Jednalo se o základní kurz, takže se účastníci naučili základy jedenácti tanců, z toho byly 4 latinsko-americké – Samba, Mambo, Jive, Chacha a 7 standartních – Waltz, SlowFox,QuickStep, Foxtrot,Valčík,Blues, tango. Ještě byl v plánu swing, ale na ten už se nedostalo, tak možná v pokračovacích lekcích.

Taneční byly ukončeny tzv. závěrečnou jako v běžných tanečních, kde mohli přijít i známí a kamarádi a nechybělo ani občerstvení. Důležitou součástí byla taneční soutěž jednotlivců, takže někteří byli oceněni i medailemi.

Fotogalerie: Taneční pro dospělé

Lenka Tlachová, foto Libor Zvědělík

Mohlo by se vám líbit...