Těšíme se na skutečné jaro…

2016_zsZpravodaj 1/2016: Počasí se ještě moc věřit nedá – jeden den krásné sluníčko, druhý den sněhová pokrývka, další den větrno, pak zase sluníčko, ráno jinovatka… Počasí nás pořád napíná. Přijde už konečně po té zimě – nezimě doopravdy jaro?

Jak jsme prožívali poslední tři měsíce my všichni ve škole? Uzavřeli jsme klasifikaci za I. pololetí, zažili několik velkých akcí a další máme v plánu.

Jednou z těch tradičních akcí byla účast našich reprezentantů na dějepisné olympiádě ve Strážnici. 18.1. se naše výprava ve složení Michael Turek, Vojtěch Pospíšil a Michaela Tučková vydala na soutěž. Po řádné přípravě, kterou vedla p. uč.Vanda Bušková, se jejich práce zúročila: Míša Turek zvítězil, třetí místo obsadil Vojta Pospíšil a 4. místem si zajistila postup do krajského kola i Míša Tučková.  Všem držíme palce 21.3. – ať se jim v Brně daří! Moc všem děkuji a poděkování patří i p. uč. Buškové přípravu do soutěže. 26.1. se uskutečnila exkurze žáků 6. a 9. třídy do brněnské spalovny odpadů (SAKO Brno) a výlet byl doplněn návštěvou Vida centra (zábavný vědecký park). Začátkem února navštívili všichni žáci z I. stupně divadelní představení „Nezbedná pohádka“ v Uherském Hradišti.  Zápis do 1. třídy byl naplánován na 2. a 3.2. Celkem bylo zapsáno 31 dětí do 1. třídy, jako každoročně bude část rodičů vyřizovat odložení školní docházky (většinou z důvodu školní nezralosti). Předpokládáme nástup dětí do 1. třídy v počtu cca 24 žáčků.  V průběhu února se 4. a 5. třída vypravila na besedu do místní knihovny. Na začátek března byla plánována zajímavá akce – dopravní výchova prakticky. Využili jsme nabídky na výuku dětí pomocí mobilního dopravního hřiště. K účasti jsme vybrali předškoláky z mateřské školy a 1. – 3. třídu ZŠ. Hřiště bylo připraveno v tělocvičně, k dispozici byla elektrická autíčka a čtyřkolky, funkční semafory i vybavení pro malé dopravní policisty. Děti se vystřídaly v rolích chodců, řidičů a policistů, prohlédly si dopravní značky, zopakovaly si chování v silničním provozu. Celou činnost řídili dva výborní instruktoři a děti si to náležitě užívaly. Někteří bohužel i s „pokutami“ – razítky za nesprávnou jízdu či přecházení silnice. Ti bez pokut dostali jako malou odměnu reflexní samolepky na kolo nebo koloběžku. Akce se nám všem moc líbila. O spolupráci uvažujeme i do budoucna.  Z měsíce února se nám na 9.3. přesunula akce               „ Používám mozek“ – o fungování lidského mozku, o vnímání, ukládání informací, vyvolání vzpomínek, smyslovém vnímání a o tom, jak se učit tak, abychom si hodně pamatovali. Tato beseda byla určena žáků od 5. po 9. třídu. Lektor byl velmi pohotový, vtipný, zapojoval žáky do výkladu a ukázek (odměňoval je odznakem „Používám mozek“) a nakonec proběhla soutěž chlapeckého a dívčího týmu. I tady se objevovaly poznatky o tom, co z techniky a jak negativně ovlivňuje naši schopnost pamatovat si a jak může technika negativně ovlivnit naše smysly. Takže pořád platí – Dobrý sluha, ale zlý pán! Takže nepodléhejme, v rozumné míře využívejme a hlavně přiměřeně věku zpřístupňujme… Nechme malé děti se nejprve dobře naučit mluvit, ovládat psací a kreslicí náčiní, poznávat svět kolem sebe v přirozené podobě a nepředkládejme jim jej pouze ve virtuální realitě v tabletech a podobných zařízeních. Čas věnovaný dětem ve společných hrách, domácích činnostech, čtením a vyprávěním je mnohem větším darem a užitečnějším vkladem než nový tablet či chytrý telefon.

V březnu se též finišovalo s podáváním přihlášek na střední školy. Jak celé přijímací řízení dopadne, to budeme vědět až po všech přijímacích zkouškách a přesunech z oboru na obor. Přihlášky si deváťáci podávali na střední školy jako obchodní akademie, průmyslovky a zdravotní školy (celkem 11 zájemců), na učiliště do učebního oboru se hlásilo 5 žáků, na učební obor s maturitou 1 žák. Teď bude jejich hlavním úkolem se dobře připravit na přijímací zkoušky, případně pohovory. Z 5. třídy na víceleté gymnázium se hlásí 3 žáci.

Do konce března je v plánu recitační soutěž pro I. stupeň, návštěva knihovny pro 1. třídu a „Partička“ pro II. stupeň. Také se začnou rozbíhat další sportovní soutěže.

Přeju všem spoustu energie a dobré nálady, kterou nám přináší jarní sluníčko a probouzející se příroda

Text a foto Alena Kristová

Mohlo by se vám líbit...