Hody

Tradiční prušánecké hody pod zeleným jsou čtyřdenní a konají se v srpnu. „Pod zeleným“ proto, že nad tanečním místem, tam, kde je postavena „mája“, je střecha ze zelených listnatých větví, které mají tanečníky, muzikanty i hosty chránit před sluníčkem. Hody jsou pravidelně zahájeny sobotní besedou u cimbálu, kterou ve spolupráci s obecním úřadem organizuje místní Slovácký krúžek. Na besedě vystupuje jejich mužský a ženský sbor a pozvaná hosté.

Ostatní hodové dny má na starosti Občanské sdružení Chasa Prušánky a obecní úřad. Hlavním hodovým dnem je neděle. Dopoledne je v místním kostele hodová mše svatá. Ve dvě hodiny odpoledne vychází krojovaná chasa z pod zeleného a ve slavnostním průvodu s dechovou hudbou jde ke starostovi obce, aby požádala o povolení uspořádat hody. Navštíví i místní faru, protože hody jsou v podstatě vzpomínkovou slavností k posvěcení kostela, i když v Prušánkách je termín hodů už více než třicet let přesunut ze studeného listopadu na teplý prázdninový srpen.

Když se chasa vrátí pod zelené, už na ně čekají hodoví hosté, ale hlavně pyšné babičky, které se už nemohou dočkat, až uvidí své vnuky a vnučky na parketu. Většinu nedělního odpoledne hraje dechová hudba pochody, protože se postupně sjíždí přespolní chasa, všichni zazpívají, zaverbují, stárci je přivítají skleničkou vína. Odpoledne pod „májú“ je zakončeno hošijemi a společným verbuňkem. Po večeři zábava pokračuje, často trvá až do rána.

V pondělí odpoledne opět vychází krojovaný průvod, tentokrát pro své stárky. Stárci jsou celkem tři, nejdříve se jde pro třetího, potom pro druhého a nakonec pro prvního – hlavního stárka. Před domem vyhrává dechovka, tancuje se. Rodiče každého stárka mají pro chasu nachystané pohoštění, navíc se roznáší koláčky a zákusky pro přihlížející lidi, nalévá se víno.  V Prušánkách máme i dvě stárky, k nim průvod nechodí.

Po návratu pod máju hodové veselí pokračuje. Pondělí tradičně patří mužákům. My tady z Podluží všichni víme, kdo jsou mužáci, ale už se párkrát stalo, že se mě zeptali někteří návštěvnici z daleka, proč jim říkáme tak nepěkně. „Mužáci“ jim znělo jako nadávka.  Takže kdyby někdy cizí četl tento článek, mužáci je zcela běžné, nehanlivé označení ženatých mužů, kteří chodili v kroji už jako svobodní mládenci a teď v tom pokračují, jen museli trošku změnit kroj. Místo bohatě vyšívaných molových košil mají plátěné vyšívané košile, nenosí červený lajb (vestu) s malovanými mašlemi, a bohatě vyšívané červené kalhoty nahradily tmavé kalhoty bez zdobení.
Když mužáci napochodují pod zelené, zazpívají a zaverbují. Stárci je uvítají, zavdají skleničku vína a zavedou jim k tanci svobodné děvče. Poté následují dvě sóla – mužácké sólo, které tančí rodiče a prarodiče s dětmi a „košelové“ sólo jako poděkování za vychystání kroje – chlapci si jdou pro maminky, babičky nebo tetičky a mužáci pro své manželky. Před večeří probíhá slavnostní pasování šohajů – ryze chlapská záležitost.

Protože i pondělní hody trvají ranních hodin, je potřeba, aby se hodaři prospali a tak úterní hody začínají až večer. Úterní zábava je velmi specifická, neuvidíte tady žádné krásné krojované páry. Děvčata si oblékají všední chlapecký kroj, „třaslavice“, což jsou bílé plátěné kalhoty, plátěná košile a modrá zástěra.  Chlapci se převlékají za děvčata či staré ženy, ale o jejich úboru se dá spíše říct, že jsou za maškary. Stejně jako v neděli přijíždí skupinky chlapců a děvčat z okolí a předvádí vtipné scénky, zpívají veselé, mnohdy výsměšné písničky vlastní tvorby. Tančí se i „košelové“ sólo, při kterém si děvčata převlečená za chlapce chodí pro maminky a babičky a děkují tímto způsobem za to, že se starají o jejich kroj. O půlnoci je pak půlnoční sólo. Ve středu k ránu se hodový kolotoč zastavuje a unavení hodaři dlouho, dlouho vyspávají.

Krojované hody v Prušánkách 2020

Krojované hody v Prušánkách 2020

Tradiční krojované hody jsou letos stanoveny na termín 9. – 11. srpna 2020. Jak už bylo uvedeno v jiných příspěvcích, hody by se měly uskutečnit. Program a další opatření budou záležet na v té době platných epidemiologických opatřeních. O programu...

Krojované hody 2018

Krojované hody 2018

Zpravodaj 3/2018: Každoroční vrcholnou akcí naší krojované chasy jsou tradiční krojované hody pod zeleným. Ty letos proběhly v termínu od 12. do 14. srpna. Jakkoli se může zdát konání hodů samozřejmé, předchází jím náročná příprava. Rád bych proto...

Hody 2017

Hody 2017

Zpravodaj 3/2017: Hodové radovánky jsou každoročně přehlídkou krásných krojů, radosti a dobrého vína. Aby něco takového vzniklo, jsou třeba měsíční přípravy. Je nutno opět pochválit všechny, co se podíleli na stavbě zeleného a další organizaci, když předhodová...

Videozáznam z hodů 2016

Videozáznam z hodů 2016

Chasa Prušánky oznamuje, že si můžete v knihovně zakoupit DVD z hodů. Doba záznamu je téměř tři hodiny. Každý den je na samostatném disku. Cena je 200,- Kč.

Předhodová beseda u cimbálu

Předhodová beseda u cimbálu

Zpravodaj 3/2016: Předhodový večer patřil již tradičně besedě u cimbálu, kterou pořádal Slovácký krúžek ve spolupráci s Obcí Prušánky.  Za pěkného a teplého počasí se v programu představili mužáci  a ženy z Prušánek, domácí sólisté a samozřejmě nechyběl ani FK Nechoránek,...

Hody 2016

Hody 2016

Zpravodaj 3/2016: Na hody pod zeleným byli letos zvědaví nejen Prušaňáci, ale i přespolní. Vědělo se totiž, že hody budou „v novém“. Nejen že byla dokončena rekonstrukce celé návsi včetně nového „tancplacu“, ale obecní úřad pořídil novou kovovou...

Hody 2015

Hody 2015

Zpravodaj 3/2015 :  Byla slunná neděle 9. srpna a kroky všech krojovaných vedly pod zelené do Prušánek, kde jsme ve spolupráci s obcí Prušánky připravili tradiční hody. Hody byly zahájeny krojovaným průvodem vedeným stárky Pavlem Křivou, Honzou Zálešákem...

Beseda u cimbálu

Beseda u cimbálu

Zpravodaj 3/2015:  Předhodový sobotní večer patří již tradičně besedě u cimbálu, kterou pořádá Slovácký krúžek a Obec Prušánky. Každým rokem máme před akcí obavy, zda nám vyjde počasí a jestli nebude pršet. Letos při tropickém vedru a suchu nás...

Videoreportáž: V Prušánkách krojovaných hodařů přibývá

Videoreportáž: V Prušánkách krojovaných hodařů přibývá

www.rtvj.cz: S krojem aj bez kroja, za horka aj nepohody, dojeďte k nám slavit hody! Takto lákali v Prušánkách na letošní slavnost hodů mladí z místní chasy. Pod zeleným se tentokrát sešlo víc krojovaných než loni. Videoreportáž: V Prušánkách...

Videoreportáž: V Prušánkách krojovaných hodařů přibývá

Videoreportáž: V Prušánkách krojovaných hodařů přibývá

www.rtvj.cz: S krojem aj bez kroja, za horka aj nepohody, dojeďte k nám slavit hody! Takto lákali v Prušánkách na letošní slavnost hodů mladí z místní chasy. Pod zeleným se v polovině srpna tentokrát sešlo víc krojovaných než loni. V...

Prušánecké hody pod zeleným

Prušánecké hody pod zeleným

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Hodům předcházela – ostatně jako každý rok – náročná příprava zeleného, postavení máje, která byla letos opravdu krásná, spousta práce doma, úklid, pečení koláčů, žehlení krojů, v některých rodinách příprava obrovského zástolí...

Předhodová beseda u cimbálu

Předhodová beseda u cimbálu

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Krojované hody pod zeleným jsou zajisté největším folklórním svátkem na Podluží. K nim patří již po mnoho let beseda u cimbálu, kterou připravují již ve všech okolních obcích. Ani Prušánky nejsou výjimkou, a tak tradičně v sobotu v podvečer...

Prušánecké hody pod zeleným (11. – 13. 8. 2013)

Prušánecké hody pod zeleným (11. – 13. 8. 2013)

Trvaly jako vždy tři dny – od 11. do 13. srpna. Nesly se v tradičním duchu – v neděli chasa navštívila pana starostu a potom pozdravila nového pana faráře. Kolem páté hodiny odpolední přijeli první přespolní šohaji a za doprovodu dechové...

Předhodová beseda u cimbálu (10. 8. 2013)

Předhodová beseda u cimbálu (10. 8. 2013)

Besedu jako každý rok připravil Slovácký krúžek Prušánky ve spolupráci s OÚ. V programu se představily domácí sbory a sólisté, úplně poprvé vystoupil na veřejnosti za doprovodu CM dětský folklorní kroužek Nechoránek. Hosty večera byli i malí zpěváčci a verbíři...

Hody 2012 (12. – 14. 8. 2012)

Hody 2012 (12. – 14. 8. 2012)

Slunečná hodová neděle začala ranní hodovou mší před kostelem u kapličky za účasti několika krojovaných párů. Po obědě se vydal krojovaný průvod s dechovou hudbou Podlužanka k panu starostovi pro povolení hodů. Poté průvod pokračoval na nedalekou faru, kde...