Třiďme odpad v Nechorách

Vážení majitelé sklepů,

jménem obce Prušánky si Vás dovoluji požádat, abyste poučili své hosty (ale týká se to i mnohých domácích), že v Prušánkách, jejichž součástí Nechory jsou, třídíme odpady. V této oblasti se naše obec každoročně umisťuje na čelních místech soutěže obcí v třídění odpadů. Je proto velmi znepokojivé a zároveň těžko pochopitelné, že se v Nechorách odpady netřídí, případně třídí naprosto minimálně, a že v kontejnerech, určených na komunální odpad, končí velké množství PET lahví, plastů, papíru a skla, které patří do kontejnerů jiných. Naprosto zbytečně tak navyšujeme objem komunálního odpadu, zatěžujeme životní prostředí a vytváříme nehezká zapáchající zákoutí, která kazí naše krásná místa. Přitom stačí tak málo – důsledně odpad třídit! Vždyť je to pro každého jen několik desítek vteřin času navíc, které však prostředí okolo nás velmi pomohou.

Další naprosto nepochopitelnou záležitostí je to, že je-li kontejner plný, lidé dál hromadí odpadky kolem něho, místo toho, aby je odvezli jinam. Třeba na sběrný dvůr nebo domů, ne však do větrolamu nebo nejbližšího příkopu.

Jestliže se tento stav v příštích několika týdnech výrazně nezlepší, kontejnery na odpad od Nechor odstraníme a všichni tak budeme nuceni své odpady odvážet s sebou. Věřím, že společnými silami stávající situaci zlepšíme a že k tomuto krajnímu opatření nebudeme muset přistoupit.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Prosím, TŘIĎME ODPAD!

Ing. Lubomír Zahradník, starosta obce Prušánky

Mohlo by se vám líbit...