Vánoční koledování na návsi

koledovani_navesZpravodaj z Prušánek 1/2015:

Mělo hojnou účast jako každý rok. Hrála Kapela starých časů a letos poprvé zpívaly koledy i děti z Nechoránku. Něco měly natrénováno z rozsvěcování vánočního stromku, takže jim to šlo moc hezky. Kluci a holky dostali malou koledu, stejně jako všechny ostatní děti, které přišly se svými rodiči. Ani dospělí se nešidili☺ Někteří účastníci po skončení ještě zůstali a bavili se se svými přáteli, někteří šli rozsvítit svíčky a zavzpomínat na místní hřbitov, rodiče se zašli podívat se svými dětmi do kostela na jesličky a potom všichni spěchali domů v radostném očekávání, co přinese Štědrý večer.

Jana Kamenská, Foto: Petr Omelka

Mohlo by se vám líbit...