Velikonoční zábava 2016

2016_velikonocni_zabava_stavekZpravodaj 1/2016: Podvečer neděle velikonoční patřil místní krojované chase a její již tradiční velikonoční zábavě. O hudební doprovod se tentokrát postarala dechová hudba Liduška a zkušebnou pod kulturním domem se rozezněly libé tóny cimbálové muziky Galán. O skvělou zábavu se letos zasloužil i fotokoutek s množstvím rekvizit, které chasa připravila. Každý účastník si tak kromě zážitku z vydařeného večera mohl odnést i vtipnou a naprosto originální fotografii. Úderem půlnoci si pak chlapci vzali své velikonoční povinnosti k srdci a všechna známá i neznámá děvčata vyšlahali. Velikonoce všeobecně jsou pro chasu velmi náročné. Na zábavě chce každý být až do rozbřesku a s úderem osmé hodiny ranní chlapecká polovina chasy začíná chodit po šlahačce po děvčatech. To však nic nemění na tom, že velikonoční zábava patří mezi jednu z nejnavštěvovanějších kulturních akcí.

                                                                                                          Za chasu Marie Neradová

Mohlo by se vám líbit...