Velikonoční zábava

Zpravodaj 2/2017

Podvečer neděle velikonoční každoročně patří místní krojované chase. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy se v podvečer 16. 4. začala v kulturním domě scházet naše krojovaná chasa. Tóny dechové hudby Liduška z Dolních Bojanovic, jenž celým tímto večerem provázela ve spojení s cimbálovou muzikou Lášar z Velkých Pavlovic, byly neodolatelné pro nespočet přespolních krojovaných i nekrojovaných. Ti z vás, kteří velikonoční zábavu navštívili, si jistě povšimli velmi originální výzdoby speciálně určené pro tuto akci. Náš velký dík a velká pochvala je tedy směřována do místní mateřské školy dětem, které nám svou šikovností tak originální výzdobu přichystaly. A opomenout nesmím ani autorku plakátu pro letošní Velikonoční zábavu. Děkujeme tedy Soni Slavíkové za neotřelý nápad 🙂

Závěrem tohoto článku vás chceme pozvat na letošní hody, jejich přípravy už začínají nabírat na obrátkách. Hody se letos uskuteční v termínu 13. – 15. 8. 2017. Těšit se můžete například na hudební doprovod v podání DH Legrúti a DH Lácaranky. Zároveň chceme vyzvat všechny, kteří o své krojové kariéře zatím jen uvažují, přidejte se k nám, rádi vás mezi sebou uvítáme třeba už na letošních hodech!

                                                                                                          Za chasu Marie Neradová

Mohlo by se vám líbit...