Vinobraní

Vinobraní Prušánky 2013Aktuální termín: sobota 19. září 2020

Podle prušánecké kroniky pořádal první slavnost vinobraní pod Nechory místní sbor dobrovolných hasičů 30. září roku 1928. Slavnost zahájil starosta obce, poté se četlo horenského právo. Dále místní kronikář o této události napsal: „Poté všichni účastníci jeden po druhém starostou počínaje vezmou sekeru a poklepávají na kolíky. Pak starosta vyzve všechny přítomné, aby jdouce jeden za druhým v kruhu horu třikrát obešli a přitom se modlili. Po tomto obřadu na straně stojící hotař huliká na rožek, práská kocarem a střelci střílejí na všechny strany světové. Několik kroků stranou hoří oheň. Pak vezme starosta ku slibu hotaře, který končí podáním ruky starostovi.“ Přísaha hotařů  zněla: „My, hotaři, slibujeme, že budeme túto horu a všecky vinohrady věrně a svědomitě hlídati přede všemi škůdníky. Každého, kdo ve vinohradě něco ukradne, bez milosti jej udáme a předvedeme slavnému sůdu.“ Hotař potom odevzdá kocar a rožek jmenovaným členům obecního zastupitelstva, kteří tuto noc hlídají střídavě vinohrady až do příštího poledne. Hotař pak jde domů.“
Dříve po postavení hory bývala v některé búdě hostina, na začátku věnovali přítomní dvouminutovou vzpomínku na zemřelé předky, kteří tuto slavnost podobným způsobem prováděli. Hostina trvala mnohdy až přes půlnoc.
Během války se slavnost vinobraní nekonala. Naštěstí po 2. světové válce se slavnost znovu obnovila, prvního vinobraní se zúčastnil i tehdejší ministr zemědělství Julius Ďuriš. Celá slavnost byla nafilmována a brněnský Čs. rozhlas z ní pořídil zvukový záznam „Nechorské búdy“.
Později se organizace vinobraní ujali zahrádkáři společně s chasou. V roce 1996 a několik následujících let se slavnost vinobraní nekonala. Ke znovuobnovení slavnosti vinobraní došlo v roce 2003 zásluhou manželů Olgy a Ivoše Němečkových. Novodobá slavnost vinobraní se koná v sobotu čtrnáct dní po zarážení hory.  Začíná průvodem krojované mládeže, mužského a ženského sboru místního Slováckého krúžku a dětí z Nechoránku od Kulturního domu v Prušánkách. Chlapci nesou horu ozdobenou věnci z devatera kvítí, mužáci vezou na starodávném „tragaču“ bečku burčáku, do kroku vyhrává dechová kapela. V čele průvodu jdou hotaři, průvod uzavírá koňský povoz se slavnostně nastrojenými koňmi.

2012_vinobranii_00069Mezitím se u tanečního parketu v Nechorách schází místní vinaři se svými hosty, v poslední době také přijíždí stále více turistů, protože přes Nechory vede vinařská cyklostezka. K poslechu vyhrává cimbálová muzika. Po příchodu k Nechorám šohaji nejdříve postaví horu – zasadí kmen do připravené jámy, zasypou a upevní jej dvanácti kolíky, které symbolizují dvanáct měsíců v roku a také dvanáct apoštolů. Na kolíky se položí věnec upletený z révy a chlapci spolu s děvčaty předvedou slavnostní pásmo. Děvčata postupně odrecitují krátké básničky, které se vztahují vždy k jednomu měsíci v roku, a říká se v nich, co v tomto období dělá vinař ve vinici a ve sklepě. Pak šohaji a děvčata tančí v kruhu a zpívají píseň „Už jsme horu postavili, dvanáct kolků zarazili…“. Následuje vyhazovaný valčík a vrtěná. Při první polce sehraje jeden nebo několik šohajů krádež ve vinici a jsou samozřejmě dopadeni hotaři. Následuje symbolický trest – většinou dostane šohaj kocarem na zadek. Aby se podobná situace neopakovala, přečtou hotaři pro poučení ostatních horenské právo. Poté zazpívají mužáci písničky o víně, vystoupí ženský sbor a zatančí šikovné děti z Nechoránku.
Po skončení programu následuje volná zábava, lidé tančí, zpívají a dobře se baví. Slavnost vinobraní je ze všech událostí v Nechorách největší a nejnavštěvovanější. A protože se obecně ví, že se snažíme uchovat jeho původní podobu, přijeli v roce 2012 na vinobraní filmaři z Brna a natočili slavnost vinobraní v Prušánkách – Nechorách jako část propagačního dokumentárního filmu o historii a současnosti vína na jižní Moravě pro muzejní expozici Brněnské podzemí.   -jk-

Fotogalerie: Vinobraní 2015, Vinobraní 2014, Vinobraní 2013

Tradiční záříjové akce v Nechorách

Tradiční záříjové akce v Nechorách

Zpravodaj 3/2019: První zářijovou sobotu se v prušáneckých Vrchních a Spodních Nechorách zarážala hora. Na to, že pršelo, se tradičního aktu zúčastnilo poměrně velké množství lidí. Na slavnost vinobraní se počasí vydařilo na jedničku, stejně tak jako celá akce. Ode...

Vinobraní pod Nechory 2018

Vinobraní pod Nechory 2018

Zpravodaj 2/2018: Prušánecká chasa, Nechoránek s cimbálovou muzikou, tanečníky a sólistkami, ženský a mužský sbor Slováckého krúžku, cimbálová muzika Galán, dechová hudba Bojané, spousta lidí a skvělá zábava – to jsou atributy, které charakterizují naše „Tradiční vinobraní pod Nechory“....

Videoreportáž: …o to lépe se slavilo vinobraní

Videoreportáž: …o to lépe se slavilo vinobraní

www.rtvj.cz: Velkolepý průvod, který odstartoval u kulturního domu v Prušánkách, se zvětšuje o desítky lidí na každém rohu a všichni mají společný cíl – Nechory. Tam už čekají stovky návštěvníků, spousty vína i burčáku. Začíná vinobraní. Videoreportáž: Sběr hroznů už...

Videoreportáž z Vinobraní v Nechorách

Videoreportáž z Vinobraní v Nechorách

V sobotu 16. září se konalo v Nechorách tradiční Vinobraní. Regionální televize Jih vydala reportáž: Za vinobraním do Prušánek jezdí lidé i stovky kilometrů.

Vinobraní 2016

Vinobraní 2016

Zpravodaj 3/2016: Tak první, co mě napadá, je napsat „moje nervy“!!! Celý týden sledujete Aladina, Meteosat, Slunečno.cz a jiné, a všichni vám hlásí takovou sobotní předpověď počasí, kterou opravdu, ale opravdu nechcete slyšet. A tak celou dobu...

Seznamte se s krojem z Prušánek

Seznamte se s krojem z Prušánek

Prušánky se pyšní jedinečným krojem, který se řadí do regionu Podluží. Kroj nosí svobodní i ženatí. Jeho sváteční formu vám představujeme na naší nové stránce Kroj v Prušánkách. Takže až přijede na hody (14.—16. srpna 2016) nebo na vinobraní (17. září), budete už...

Tradiční vinobraní pod Nechory

Tradiční vinobraní pod Nechory

Zpravodaj 3/2015: Jako každý rok začala příprava na Vinobraní minimálně měsíc dopředu, chasa musela nacvičit tradiční pásmo, Nechoránek si připravoval moc pěkné vystoupení s tématem vinobraní a mužský a ženský sbor piloval na svých zkouškách zpěvy. Všechno bylo nachystané,...

Videoreportáž: Přes dědinu za vínem

Videoreportáž: Přes dědinu za vínem

www.rtvj.cz: Slavnosti Vinobraní jsou ve zdejším kraji v plném proudu. Nejinak tomu bylo třetí víkend v září také v Prušánkách. Krojovaní v průvodu prošli vesnicí, jejich cíl byl jasný – Nechory. Video: Přes dědinu za vínem

Léto v Nechoránku

Léto v Nechoránku

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Máme za sebou prázdniny a taky pomalu léto. Přesto naše děti v parných dnech neodpočívaly a připravovaly se na dvě významné tradiční akce – Hody a Vinobraní. Vy, kdo kolem sebe nějaké malé děti máte, jistě...

Tradiční vinobraní pod Nechory

Tradiční vinobraní pod Nechory

Zpravodaj z Prušánek 3/2014: Tak to začíná rok od roku dříve, i když oficiální začátek je vždy ve 14 hodin. Letos začali první hosté přicházet a obsazovat stoly už po poledni. Mezitím, co šel krojovaný průvod s dechovou hudbou...

Vinobraní (21. 9. 2013)

Vinobraní (21. 9. 2013)

Na letošní slavnost vinobraní se sjelo tolik návštěvníků jako nikdy předtím, a to i přes to, že předpověď počasí na sobotu 21. září nevypadala nijak nadějně. Už po jedné hodině odpolední se u “tancplacu” v Nechorách začali scházet první hosté. Aby se...

Tradiční vinobraní v Nechorách (15. 9. 2012)

Tradiční vinobraní v Nechorách (15. 9. 2012)

Slavnost začala ve dvě hodiny odpoledne na “tancplacu” u Nechor, kde vyhrávala cimbálová muzika Galán a bavila všechny, kdo čekali na krojovaný průvod, který mezitím vyšel od KD. Po příchodu chasy, nezbytných hotařů v podání Mirka Hřebačky a Milana Vašíčka a DH...