Volby a sčítání lidu

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se konají volby do Evropského parlamentu. Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Plná moc k převzetí voličského průkazu – Volby do Evropského parlamentu Žádost o vydání voličského průkazu – Volby do Evropského parlamentu

Přikládáme důležité informace Ministerstva vnitra:

Informace pro kandidáty

Informace pro voliče

Informace pro volební orgány

Další dokumenty:
Stanovení minimálního počtu členů volební komice
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt

  

 

 

kompletní informace:  https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Výsledky voleb

Výsledky komunálních voleb 2018:

Výsledky voleb ke stažení v pdf: Komunální volby 2018: výsledky

Výsledky voleb pro obec Prušánky na www.volby.cz: ZDE, zvolení zastupitelé ZDE.

Volby prezidenta České republiky 2018

Výsledky včetně účasti voličů naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby prezident 2018

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Výsledky včetně účasti voličů naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2017.

Volby do zastupitelstev krajů 2016

Výsledky včetně účasti voličů naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2016. 

Výsledky komunální voleb:

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2014.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2010.

Výsledky voleb včetně kompletního zápisu naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – volby 2006.

Volby do Evropského parlamentu 2014

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Prušánky naleznete na stránkách Českého statistického úřadu  – EP 2014

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Prušánky naleznete na stránkách Českého statistického úřadu – P 2013

 Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Výsledky si můžete prohlédnout na stránách Českého statistického úřadu.