Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 24. – 25. května 2019 se konají volby do Evropského parlamentu. Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Plná moc k převzetí voličského průkazu - Volby do Evropského parlamentu Žádost o vydání voličského průkazu - Volby do Evropského parlamentu

 

Přikládáme důležité informace Ministerstva vnitra:

Informace pro kandidáty

Informace pro voliče

Informace pro volební orgány

Další dokumenty:
Stanovení minimálního počtu členů volební komice
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt

  

 

kompletní informace:  https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Mohlo by se vám líbit...