Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 se uskuteční 20. a 21. října.

Volby se uskuteční:
pátek 20. října 2017 v době 14.00 – 22.00 hod.
sobota 21. října 2017 v době 8.00 – 14.00 hod.

Místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a 2, a sídlo volebních místností těchto okrsků je přísálí Kulturního domu v Prušánkách.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občasntví České republiky a údaje o oprávněnosti hlastovat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občasntví prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude hlasování umožněno.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.

*

Občané České republiky, kteří dosáhli zletilosti a nejsou omezeni ve svéprávnosti k výkonu volebního práva, zvolí 200 poslanců do Poslanecké sněmovny, dolní komory Parlamentu České republiky, pomocí systému poměrného zastoupení. Strany a hnutí mohly předkládat své kandidátní listiny příslušnému krajskému úřadu do 15. srpna 2017, losování čísel hlasovacích lístků proběhlo 5. září 2017.

Oficiální informace k průběhu voleb naleznete na adrese https://www.volby.cz/pls/ps2017/ps

Mohlo by se vám líbit...