Výbory a komise

Kontrolní výbor

Předseda – Ing. Tomáš Kremr
členové – Ing. Luděk Košut, Ing. František Hnidák

Finanční výbor

Předseda – Josef Esterka
členové – Ing. Radek Dryšl, Ing. Lubomír Kamenský

Komise stavební

Náplň:
Posouzení a prověření investičních stavebních akcí v rozpočtové skladbě nad 100.000,- Kč.
Posouzení vhodnosti prodeje pozemků.

Složení:
Předseda – Ing. Stanislav Stanec
členové – Jan Nosek, Ing. Josef Hromek, Pavel Přikryl, Petr Zálešák

Komise životního prostředí

Náplň:
Ochrana životního prostředí v obci, návrhy nápravných opatření.
Dohled nad nakládání s odpady, recyklací, ČOV.
Dohled na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku.

Složení:
Předseda – Václav Trecha
členové – Ing. Lubomír Zahradník, Jakub Valuch, Jaroslav Bůšek, Mgr. Tomáš Šmíd Ph.D.

Komise kulturní a sociální

Náplň:
Návrhy pro podporu rodiny, seniorů a vzdělávání.
Podpora kulturních, sportovních a turistických aktivit v obci.
Spolupráce se školou

Složení:
Předseda – Mgr. Lenka Tlachová
členové – PaedDr. Jana Kamenská, Alena Zvědělíková, Vlasta Trechová, Mgr. Helena Hájková, Mgr. Vanda Bušková, Mgr. Martin Novák