Výbory a komise

Kontrolní výbor

Předseda – Mgr. Alena Kristová

členové – Jan Váňa, Ondřej Stávek

Finanční výbor

Předseda – Mgr. Lucie Drejčková
členové – Ing. Lubomír Kamenský, Lukáš Sasín

Komise stavební

Náplň:
Posouzení a prověření investičních stavebních akcí v rozpočtové skladbě nad 100.000,- Kč.
Posouzení vhodnosti prodeje pozemků.

Složení:
Předseda – Pavel Přikryl
členové – Ing. Josef Hromek, Jan Nosek

Komise životního prostředí

Náplň:
Ochrana životního prostředí v obci, návrhy nápravných opatření.
Dohled nad nakládání s odpady, recyklací, ČOV.
Dohled na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku.

Složení:
Předseda – Ing. Lubomír Zahradník
členové – Bc. Václav Polách MBA, Bc Martin Maděryč

Komise kulturní a sociální

Náplň:
Návrhy pro podporu rodiny, seniorů a vzdělávání.
Podpora kulturních, sportovních a turistických aktivit v obci.
Spolupráce se školou

Složení:
Předseda – Mgr. Lenka Tlachová
členové – Jan Váňa, Mgr. et Mgr. Luďka Trechová, Mgr. Lucie Drejčková, Bc. Ondřej Stávek, Martina Vašíčková, Iva Letochová, Vít Němeček, Vlasta Trechová