Vyhlášky

Platné předpisy obce Prušánky

č.Název právního předpisu (soubor ke stažžení v pdf.)datum schválenídatum nabytí platnostidatum nabytí účinnosti
O závazných částech územního plánu obce Pruššánky23.2.200112.3.200113.3.2001
3/2002OZV řád veřejného pohřebišště24.6.20029.7.200111.7.2002
1/2009OZV O pohybu psů22.9.20091.10.20091.10.2009
3/2009OZV Požžární řád obce, příloha č. 1, příloha č. 215.12.200930.12.20091.1.2010
2/2012OZV Systém shromažžďování, sběru, přepravy, třídění, využžívání, odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pruššánky11.12.201226.12.20121.1.2013
3/2012OZV O místním poplatku ze psů11.12.201226.12.20121.1.2013
4/2012OZV Zruššovací11.12.201227.12.20121.1.2013
1/2013Nařízení Tržžní řád25.6.201310.7.201311.7.2013
1/2014OZV O místních poplatcích (využžívání veřej. prostranství, ubyt. kapacity)13.3.201428.3.20141.4.2014
Veřejná vyhláška - vydání změny č. 6 územní plánu obce Prušánky23.9.2015
12.10.201512.10.2015
1/2015OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů08.12.2015
26.12.201501.01.2016
1/2017o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad07.03.2017
28.03.2017
01.04.2017