Z činnosti Chasy Prušánky

Zpravodaj 2/2019: Období jara je pro chasu obdobím klidu, kdy krojové plesy skončily a do letních hodů je ještě daleko. A snad z důvodu vyplnění tohoto „hluchého“ období začala prušánecká chasa před několika lety pořádat velikonoční krojovou zábavu. Ta se termínově váže vždy k neděli před Velikonočním pondělím. Letos se konala 21. dubna. Jsme rádi, že se tato akce uchytila a těší se poměrně velké oblibě zejména mezi mladými krojovanými z okolních obcí, kteří se k nám tradičně sjíždějí. K dobré náladě přispěla dechová hudba Liduška a cimbálová muzika Lašár, hrající do pozdních nočních hodin. K dispozici byl také košt vína místních vinařů, který přichystal Ondřej Stávek. Děkujeme muzikám, krojovaným děvčatům, šohajům a všem účastníkům.

Letní hodová sezóna

S počátkem léta začínají v obcích na Podluží krojované hody. Naše chasa se tyto hody v blízkém okolí snaží pravidelně objíždět a stejně tak jsme rádi, když se okolní chasy sjedou v srpnu do Prušánek. Prvními hody, na které organizovaně vyrážíme, bývají již na konci června hody v Rakvicích. Tradičně nejpočetnější zastoupení míváme do Josefova a Moravské Nové Vsi. V létě však zároveň začínají také přípravy na hody domácí. Od výběru máje až po stavění zeleného a následný úklid po hodech trvají tyto práce asi měsíc a většina krojovaných do nich investuje značnou část svého volného času. Proto máme radost, když se vše stihne bez komplikací nachystat, vyjde pěkné počasí a pod zeleným se bude bavit plno lidí. Doufáme, že přijdete také.

Za Chasu Prušánky Zdeněk Forman, foto: Sraz chasy před cestou do Josefova 2018

– 44

Mohlo by se vám líbit...