Z činnosti SDH 1/2017

Zpravodaj 1/2017: Tak jak tomu bývá na začátku každého roku, tak i ten letošní jsme v hasičské zbrojnici oficiálně zahájili výroční schůzí. Letos mezi nás přišli i starosta pan Lubomír Zahradník a místostarosta pan Jan Nosek. Na programu schůze byly předneseny zprávy o fungování sboru, výjezdové jednotky a soutěžního družstva. Poté se začaly probírat hlavní úkoly na letošní rok. Tím nejvýznamnějším je oslava stodvacátého výročí založení sboru, která je naplánována na 29. dubna. Poté jsme se zástupci obce řešili další opravy a práce v parku. Posledním bodem programu bylo soutěžní družstvo. Kalendář soutěží na letošní sezónu už je stanovený, domácí soutěž bude 5. srpna a tak se začaly řešit tréninky.

Dalším společným setkáním nás všech a zástupců obce je každoroční zabijačka, kterou pořádáme jako poděkování za celoroční podporu a celkovému stmelení kolektivu.

Výjezdová jednotka v loňském roce zasahovala celkem u dvaadvaceti událostí všech typů. Za loňské krajské dotace jsme zakoupili ochranné pomůcky pro dva nové členy a další drobný materiál. Letos se pokusíme dosáhnout na dotace, za které bychom chtěli postavit novou garáž, aby nemusela stát Avie venku.

                                                                                                                         Jakub Valuch

Mohlo by se vám líbit...