Z činnosti SDH

Zpravodaj 2/2017: V sobotu 29. dubna 2017 oslavili prušánečtí hasiči 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů byl v Prušánkách podle Zakládací listiny založen 4. dubna 1897. Zakladatelé byli rolník Antonín Hřebačka, učitel obecné školy Alois Šmolc a obchodník Jan Seják. Nově vytvořený sbor čítal 21 členů. Po krátkém trvání však zanikl, jelikož se nesetkal s ohlasem občanů ani radních. Nově byl obnoven dne 12. května 1901, pak již jeho činnost byla aktivní až doposud. Dnešní Sbor dobrovolných hasičů čítá 30 aktivních členů a z toho je 14 členů v zásahové jednotce.
Oslava založení sboru probíhala ve slavnostním duchu. Zahájení započalo na kulturním domě slavnostní schůzí, kde jsme zhodnotili práci sboru za posledních deset let a byla vyznamenána většina členů jak za věrnost, tak i vybraní členové za příkladnou práci a za zásluhy. Sbor jako organizační jednotka byl vyznamenán medailí Za zásluhy. Medaili mu udělilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Hodonín. Poté starosta obce Lužice předal sboru Čestné uznání za profesionální zajišťování požární ochrany pro obec Lužice. Po této slavnostní chůzi následoval průvod obcí do parku u koupaliště, kde proběhla dvoukolová okrsková soutěž v požárním útoku, ve které se naše soutěžní družstvo umístilo na 1. místě. Dále bylo možno zhlédnout ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla a ukázky lezecké skupiny v součinnosti s novým hasičským automobilovým žebřem, které provedli kolegové HZS ze stanice v Hodoníně. Ukázku hašení předvedli hasiči z Prušánek. Pak následovala volná zábava. Chtěl bych touto cestou poděkovat obzvláště Obecnímu úřadu v Prušánkách za finanční a materiální pomoc při přípravách těchto oslav a za dlouhodobou výbornou spolupráci, dále je mou povinností také poděkovat všem ostatním, kteří jakýmkoli způsobem, byť sebemenším, přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
Na závěr všem členům Sboru dobrovolných hasičů přeji v další práci hodně zdaru, ať jejich práce je ku prospěchu všech občanů naší obce.

                                                                                                   Pálka Miroslav, starosta SDH

 

Mohlo by se vám líbit...