Z činnosti SRPDŠ

mobilZpravodaj 3/2016: Začal nám nový školní rok, jaký bude, se dá jen těžko říct. Co se týká činnosti SRPDŠ, tak i v tomto školním roce budeme podporovat stejné aktivity jako v roce předchozím. S hospodařením SRPDŠ se můžete seznámit na stránkách školy, kde jsou založeny i aktuální stanovy. Mimo jiné bychom rádi podpořili pravidelnou návštěvu dětí z MŠ v solné jeskyni. Příspěvek pro tento školní rok zůstává stejný, tedy 150,- Kč za dítě. Třetí a další platící dítě v rodině 100,- Kč. Plánujeme taky dvě přednášky pro rodiče. Jedna z nich by měla být na téma Šikana a Kyberšikana s Mgr. Helenou Adamusovou a dále pak s psychologem PhDr. Janem Svobodou o vlivu rodičovské výchovy na správný vývoj chování dětí a také jaké jsou limity a možnosti rozvoje dětí. Na přelomu pololetí nás čeká tradiční ples, který zpestří svým programem žáci deváté třídy.

                                                                                                                     Lenka Tlachová

Mohlo by se vám líbit...