Z činnosti základní školy 3/2016

Začátek školního roku

Prázdninové počasí nám přálo a tak se ani nezdálo, že dny tak rychle plynou. Pro většinu dětí je to čas táborů, dovolených s rodiči, pobytů u babiček a dědečků… Než jsme se nadáli, byl tu konec srpna a s ním příprava na školu. Pro nás učitele to byl nástup na přípravný týden – připravit třídy i sebe na další školní rok, tentokrát už 2016/2017.

Ve škole – jako každým rokem – probíhala řada oprav a údržbových prací. Kromě výmalby tříd a dalších prostor to byla rekonstrukce fyzikální učebny, doplnění přírodovědné učebny skříněmi a další úpravy prostor pro výuku. Pravidelně každé prázdniny pokračují opravy odpadních potrubí a také částí otopného systému. Prostupy přes stropy byly při předchozích velkých opravách řešeny jen napojováním nových částí potrubí na staré. Teď se objevují zkorodované a propouštějící segmenty, kvůli kterým je nutno opravovat i okolní zdivo. Prostě nikdy nekončící řetězec oprav. Ve spolupráci se zřizovatelem byly opraveny chodníky kolem školní budovy, schody a vstupy, které byly vlivem pohybu podloží popraskány. Část oprav nás ještě čeká – např. opravy parapetů na pavilonu šaten a tělocvičny, které mají obrácený spád, a tím zatéká k oknům. Ošetření střechy na tělocvičně proběhlo tak, jako již asi třikrát v minulosti. Vždycky nám to na nějaký čas pomůže. Celková úprava střechy je již plánována naším zřizovatelem.Už poslední sobotu v srpnu proběhlo setkání s nastávajícími prvňáčky a jejich rodiči u nás ve škole. O tomto setkání se více dočtete v článku paní třídní učitelky I. třídy – Mgr. Radky Šupové.

V učitelském sboru došlo k některým změnám. Do Brna se přestěhovala naše angličtinářka Mgr. Žaneta Častulíková. Na její místo na výuku angličtiny i jako třídní současné VIII. třídy nastoupila Mgr. Lenka Frídlová z Hodonína. Mgr. Martin Novák odešel do Prahy na prestižní anglickou školu. Ostatní pedagogové zůstávají a pouze se změnilo třídnictví – v I. třídě Mgr. Radka Šupová a v VI. třídě je třídní učitelkou  Mgr. Vanda Bušková.  V nejbližší době nás čeká výlet pro V. třídu jako vítěze v soutěži třídění odpadů. Spolu s nimi pojede i náš ekotým. V polovině října pojedeme do Hrušek na štafetový běh Boba Zháňala – tak nám držte palce!

V mateřské škole nám ke stávajícímu učitelskému sboru přibyly dvě asistentky pedagoga – paní Jana Flajžíková a paní Alena Maršálková. Na úseku školní družiny není žádná změna, ve školní jídelně nám od října na částečný úvazek nastoupí paní Irena Ryšková.
Další významné změny se připravují na úseku vedení školy od dalšího školního roku 2017/2018.

Všem přeji hezké podzimní dny, úspěšné sklizení úrody a pohodu těla i duše

                                                                                                                            Alena Kristová

Mohlo by se vám líbit...