Z knihovny

2016_knihovna_diteZpravodaj z Prušánek 3/2014:

Vážení čtenáři i ostatní návštěvníci, léto je za námi, prázdniny a dovolené skončily a knihovna začíná pomalu ale jistě ožívat.
Začátkem školního roku se začínají vracet děti. Jak jsem již psala v minulém zpravodaji, chodí k nám v rámci vycházek naši předškoláci, kteří si po krátké pohádce odnesou do školky každý knihu. V září už měli taky první besedu na téma“ Máme rádi pohádky“, kde byli seznámeni s tím, jak vznikaly pohádky, jak se šířily, vyprávěly, jaké znají, apod. Pak po vyslechnutí pohádky o Otesánkovi dostali jeho obrázek a dokreslovali mu do velkého břicha všechno, co snědl. Více i s fotkami na webových stránkách knihovny.
Přicházejí již taky první školáci pro povinnou četbu, letos ji zahájili šesťáci se Starými řeckými bájemi a pověstmi.
Jakmile skončí veškeré polní práce a vinobraní a lidé zahodí motyky, zaplní se knihovna i dospělými čtenáři. A mají se na co těšit – přišly nové knihy od Vasilkové-Keleové, Vondrušky, Váňové, Janečkové atd.
Ti z Vás, kteří navštívili knihovnu naposledy na jaře, budou asi překvapeni novým uspořádáním knih v oddělení pro dospělé čtenáře. Ty jsou zařazeny podle tématu, např. romány pro ženy, historické romány, detektivky apod. Mělo by se vám nyní lépe vybírat, nemusíte pracně hledat knihy stejného žánru po celé knihovně. Pro zajímavost, stejný systém má např. Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Jistě potěším i naše maturanty. Doplňují se řady klasiků, namátkou – poslední dobu přibyly do fondu tato díla: Stroupežnický – Naši furianti, Kafka – Proměna, Gogol – Revizor, Moliere – Lakomec, Nabokov – Lolita…
Podívejte se do našeho on-line katalogu, třeba objevíte zrovna to, co sháníte. Prosím rodiče, aby studenty na tuto možnost upozornili.

Na závěr Vám chci popřát zdárné ukončení všech prací na poli i ve vinohradě a zvu Vás opět všechny do knihovny.

                                                                                           Vaše knihovnice Milena Hromková

Mohlo by se vám líbit...