Z naší knihovny 1/2019

Milí čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny,

zima nám uběhla, pomalu nastávají jarní práce, ale nás, skalní čtenáře, tato skutečnost nezaskočí. My víme, že po práci je nejlépe odpočinout si s knihou, neb v televizi stejně nic chytrého není.

Co nového. Vy, kteří chodíte do knihovny pravidelně, jste zajisté zaznamenali plynulý přísun nových knih. Nakupovat jsem začala hned od ledna. Větší část knih byla dětských, protože, jak jsem psala v minulém zpravodaji, zde je zcela nezbytné obnovit fond. V únoru proběhla knihovnická hodina ve čtvrté a páté třídě. Většinu nových knih jsem do školy odvezla a děti si je rozebraly. Nové knihy jsou přivážené náhodně i během měsíce, nejenom s výměnnými fondy.  Na našem knihovnickém webu máme kolonku „Nové knihy v naší knihovně“. Po rozkliknutí se vám zobrazí knihy za posledních devadesát dní. Po dalším rozkliknutí jednotlivé knihy se vám ukáže krátký obsah a obálka – funguje to jako online katalog. Do knihovny začala chodit jednou za měsíc družina. Čteme z knihy „Spolkla mě knihovna“, vždy jednu kapitolu. Děti si prohlížejí knihy, paní učitelky pak některé vezmou do družiny a dále s nimi pracují. I nadále pokračujeme s předškoláky v brněnských pověstech, naposledy jsme četli „Zkamenělé stádo“. Ke každé pověsti vytvoříme obrázky, které nám visí na síti v knihovně. V dubnu proběhne tradiční burza knih. Knihy můžete nosit i jejím průběhu, bude opět minimálně 14 dní. Výtěžek půjde na knihy pro prvňáky, tyto jim předáme při slavnostním jmenování v květnu.

Přeji všem pěkné prožití jara i následných Velikonoc.

Milena Hromková

 

Mohlo by se vám líbit...