Z naší knihovny

2016_knihovna_predskolaciZpravodaj z Prušánek 2/2014:

Vážení čtenáři, uplynuly další tři měsíce od posledního vydání Zpravodaje a tak vás chci informovat, co se za tu dobu v knihovně odehrálo.

Před měsícem jsem dokončila práce v dětském oddělení. Všechny knihy jsou kompletně vyčištěny, obaleny a rozděleny podle žánrů. Pokud si nyní přijdou děti např. pro detektivky, mají je přímo na označeném regále, stačí si jen vybrat.

Do knihovny začaly taky chodit děti z MŠ. V rámci procházky se zastaví, vyposlechnou si krátkou pohádku a pak si každý odnese do školky knihu, kterou si vybral. Usoudili jsme s paní učitelkami, že je nutné v dětech od mala pěstovat povědomí o knihách. Sami vidíte na svých dětech, že místo do knih se radši podívají na počítač.

Během uplynulých měsíců proběhlo několik besed s žáky prvního stupně ZŠ. Děti byly seznámeny s historií knihovny, vyřešily si zadané úkoly a zkusily si pomocí on- line katalogu vyhledávat knihy. V úterý 17. června 2014 proběhlo pasování prvňáčků. V první třídě je letos třicet dětí. Každý z nich přečetl krátkou básničku, aby dokázal, že umí číst a pak byl panem starostou pasován na čtenáře. Děti dostaly knihu, diplom a malé drobnosti. Všechny taky slíbily, že se zaregistrují do knihovny. Tolik k dětem.

Chtěla bych ještě poukázat na jeden, pokud to tak mohu říci, nešvar, který se nám poslední dobu množí a to je půjčování knih mezi sebou. Když pominu, že za knihu nese zodpovědnost ten, kdo si ji půjčí, je tady ještě jedna věc, o které nevíte, a to je, že kniha, kterou máte půjčenou od kamarádky či sousedky, byla mezitím zarezervována.

V praxi to vypadá tak, že si člověk přijde pro určitou knihu. Zjistí, že je půjčená. Přes počítač mu ji zarezervuji. Výpůjční doba je měsíc, takže počítáme s tím, že se kniha do této doby vrátí. Ale ona se nevrátí, protože je mezitím rozpůjčená u dalších lidí.

Buďte k sobě féroví, vracejte knížky včas, nejlépe do měsíce. Určité tituly jsou stále zarezervované, např. Milenium, knihy od Nesboa, knihy od Keleové a Váňové apod. I z tohoto důvodu není možné, aby knihy bezprizorně kolovaly po celé dědině.

Veďte prosím k časnému vracení knížek i svoje děti a trvejte na tom, že je půjdou vrátit, i když se jim zrovna nechce – budujme v nich pocit určité odpovědnosti.

Přeji vám prožití krásného léta a příjemnou dovolenou.

Vaše knihovnice Milena Hromková

Mohlo by se vám líbit...