Z naší knihovny 4/2016

Vážení občané,

než jsme se nadáli, máme tu zimu a vánoční čas. Ohlédněme se za uplynulými třemi měsíci a řekněme si, co se dělo v knihovně. Jak už jsem se zmínila v minulém Zpravodaji, v září vyhlásila Městská knihovna Břeclav a MZK v Brně literární soutěž Legendy a mýty mého kraje. Pojďme si tedy shrnout, jak to celé proběhlo.

Oslovila jsem paní učitelku Konečnou a Trechovou, tzn. druhou a pátou třídu. Jelikož jsme v Prušánkách, domluvili jsme se, že děti zpracují téma „ Legenda o vzniku názvu Nechor“ – znáte to, „není chorý, je ožralý…“ V září se uskutečnily v knihovně dvě besedy s názvem Mýty, legendy a pověsti s oběma třídami. V říjnu jsme se sešli spolu s panem Josefem Michalicou ve škole v „pohodovně“ a děti se dozvěděly něco o Nechorách a o tom, jak se dříve žilo, jak probíhala výuka ve škole apod. Do konce října měly pak děti toto téma zpracovat.  Druháci tak učinili formou komiksu, páťáci pak udělali širší záběr, psali o „Čejkovické cestě“, „O staré hrušce“ apod. Zároveň obě třídy předškoláků a prvňáci v družině vyráběli Nechory z papíru jako doprovodný program.

V pondělí 14. 11. proběhlo vyhodnocení. Ve druhé třídě se jako první umístil Lukáš Váňa, v páté třídě pak Kája Pšovská. Děti dostaly odměnu v podobě vstupenky do VIDA centra v Brně a vstupenku do divadla Polárka na dětské představení a maličkosti jak od sponzorů, tak z knihovny. Vyhodnotili jsme ještě druhé a třetí místo. V listopadu byly práce dětí ze školy i ze školky vystaveny na chodbě OÚ a měli jste tedy možnost si je prohlédnout i vy.

Chci poděkovat všem dětem a především pak paním učitelkám ze školy i školky za ochotu se do této soutěže zapojit. Projekt byl vyhlášen na začátku školního roku, což je pro učitele i žáky po prázdninách náročné období, takže jsem vděčná za velkou vstřícnost.

Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků.

                                                                                                                  Milena Hromková

foto: Papírové modely Nechor, práce předškoláků a prvňákú

Mohlo by se vám líbit...