Z naší školičky 2/2018

Zpravodaj 2/2018: Školní rok je u konce

Prázdniny jsou už za dveřmi a děti mají za sebou další školní rok plný vzdělávacích a výchovných činností, aktivit a her. Hned z jara se ve školce konal slet malých i velkých čarodějnic a čarodějů, kde předvedli své znalosti a dobrou paměť při vaření lektvarů a elixírů. Dobré navigační schopnosti se ukázaly i na letové dráze. Vše bylo řádně zhodnoceno a odměněno čarodějnickou radou.

Měsíc na to se děti proměnily v ty nejlepší umělce ze širokého okolí a udělaly všem maminkám, tatínkům a celé rodině radost v podobě cirkusového představení v kulturním domě. Všem moc děkujeme za účast a krásné kostýmy.

Hned 1. června děti oslavily Den dětí dobrodružnou cestou za pokladem, který byl ukryt hluboko v Nechorách. Všechny děti čekalo mnoho dovednostních, ale také vědomostních úkolů, a protože je zvládly na jedničku, byly odměněny sladkým pokladem. Den před tím je ale ještě přišla navštívit dětská hrdinka – prasátko Pepina, která děti překvapila a potěšila návštěvou. Červen je také období školních výletů, a tak i naši předškoláci jeli na výlet do Modré na „Živou vodu“, kde hlavní cíl výletu byl splněn a to nahlédnout pod vodní hladinu a vidět všechny „ty ryby“. Děti odjížděly domů spokojené a plné nových vjemů a zážitků.

Některé děti se chystají po prázdninách do prvních tříd a to je pro ně čas loučení a zároveň napjatého očekávání toho, co je ve „velké škole“ vlastně čeká. A aby přechod do základní školy nebyl takovým překvapením, předškoláci v letošním roce navštívili základní školu hned dvakrát, a tak mají alespoň malou představu, jak to asi bude ve vyučování vypadat. Seznámit se se školním prostředím byly v 1. třídě a dokonce v 5. třídě, kde si pro ně „páťáci“ připravili hry a zároveň děti poznaly svou budoucí paní učitelkou. Mimo jiné byly na „Letní slavnosti“ pasování ředitelem školy na školáky, a proto nám nezbývá nic jiného než jim popřát úspěšný vstup do první třídy a budeme se těšit, až nám přinesou ukázat své první vysvědčení.

 I v letošním roce jsme se zúčastnili malířské soutěže „Čarovné barvy země“.  Do soutěže děti namalovaly dva obrazy výhradně přírodními materiály – jíly. Kolektivní dílo „Paleček a jeho kamarádi“ namalovali Nikola Markovičová, Veronika Římská, Zuzana Krátká, David Maršálek a Beáta Malíková pod vedením paní učitelky A. Nesvadbové a získali krásné 4. místo v kategorii Svět kolem nás (Domov) ve věku od 3 do 6 let. Umělecké dílo „Můj dům – můj hrad“ namalovali Pavel Lamač, Sofie Salajková a Tomáš Holomucký pod vedením paní učitelky L. Drejčkové. Pro ceny si děti jely na Slovanské hradiště v Mikulčicích, kde prožily hezké dopoledne plné naučných, hudebních a tvořivých dílniček. Děkujeme rodičům za spolupráci při dopravě.

Všechny děti na rozloučení se školním rokem čekalo improvizované divadlo Karkulka a diskotéka, kterou si děti parádně užili a tančili až do vyčerpání.

Přejeme především dětem usměvavé prázdniny plné sluníčka a veselých zážitků. Rodičům pěknou dovolenou a načerpání energie do dalšího školního roku. Budeme se na Vás moc těšit v září.

                                                             Za kolektiv mateřské školy Lucie Drejčková

Mohlo by se vám líbit...