Z naší školičky 2/2017

V letošním roce jsme se s paní učitelkou Alexandrou Nesvadbovou rozhodly přihlásit do malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy země, kterou odborně a organizačně za podpory Jihomoravského kraje zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně prostřednictvím své pobočky – Slovanského hradiště v Mikulčicích. Soutěžní projekt je určen dětem ve věku od 5 do 15 let a mládeži a studentům od 16 do 19 let. Předmětem soutěže jsou kolektivní malířská díla vytvořená přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných umělých barev a pojidel. Abychom se s technikou, se kterou budeme s dětmi pracovat, seznámily, byly jsme proškoleny na odborném semináři a pak už nám nezbývalo nic jiného než s chutí do toho… A že to bylo s chutí, se ukázalo 15. června na Slovanském hradišti v Mikulčicích na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže s programem pro děti.
Společně jsme vytvořily tři obrazy na téma: Svět kolem nás (otisk přírody):

Louka plná života, který získal 1. Místo. Jeho tvůrci jsou Hana Gazdíková, Pavlína Rampáčková a Tina Ostřížková. Obraz O životě v půdě, který získal 2. místo, vytvořili Nela Markovičová, Sofie Burianová a Zbyněk Cabal. A třetí obraz byl Naše země a dvanáct měsíčků, jehož tvůrci jsou Veronika Benadová, Monika a Irena Ryškovi, Tadeáš Šůrek a Klára Michalcová.

V tento den nešlo jen o vyhlášení výsledků, ale především o krásně strávený den pro všechny děti, které se zúčastnily soutěže a to s programem určeným právě pro ně. A že jsme si ho užili. Děti se zapojily do tanečního workshopu, zahrály si na archeology a restaurátory a zdolaly rozhlednu a to v krásném prostředí za slunného dne.

Všechny děti bych chtěla moc pochválit za jejich kreativitu, snahu, radost, se kterou si to všechno užívaly a rodičům za to, že děti osobně do Mikulčic přivezli a zase je odvezli, tím to vám patří velký DÍK! Závěrem všechny zvu na výstavu soutěžních prací, která se koná až do 30. července 2017. V hale a galerii návštěvnického centra na Slovanském hradišti je vystaveno všech 91 kolektivních soutěžních malířských prací vypracovaných žáky a studenty 29 škol z Jihomoravského kraje a ze slovenských Kopčan. Stojí to opravdu za to!

       Lucie Drejčková

 

Mohlo by se vám líbit...