Zákaz vstupu a koupání ve štěrkovně v Moravské Nové Vsi

Štěrkovna Moravská Nová Ves a ochranné pásmo vodního zdroje skupinového vodovodu Podluží – upozornění na zákaz vstupu a koupání!

Pro ochranu tohoto vodního zdroje bylo rozhodnutím Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, odborem životního prostředí vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, a to z důvodu ochrany jakosti, vydatnosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních a povrchových vod.

Štěrkovna Moravská NOvá Ves je umístěna v 1. stupni ochrany, kde platí nejpřísnější pravidla. Do ochranného pásma I. stupně je zákázán vstup a vjezd. Daná omezení mají obecnou platnost a jsou závazná pro každého.

foto: http://momrs-mor-n-ves.blog.cz/galerie

Mohlo by se vám líbit...