Zasazení lípy a film “28. říjen 1918 na Moravě”

Zpravodaj 4/2018:

Sté výročí vzniku samostatné Československé republiky prolínalo celým rokem 2018. V Prušánkách jsme si toto výročí připomněli přesně 28. října, kdy jsme se nejdříve sešli ve Slavnostním areálu za kostelem, kde za poměrně velké účasti našich občanů byla zasazena lípa, která bude toto výročí připomínat. Českou a slovenskou hymnu, a poté i „moravskou hymnu“ Jsem Moravan zazpíval mužský a ženský sbor Slováckého krúžku, vyslechli jsme krátké proslovy vedení obce a ředitele ZŠ. Milým překvapením byla aktivita skautského oddílu Cor Dare, kteří připravili trikolórové stužky a připínali je návštěvníkům akce.
Poté začalo v kulturním domě promítání filmu „28. říjen na Moravě“, který vznikl na námět historika Doc. PhDr. Jiří Pernese, Ph.D. Tento dokumentární film rekonstruuje historické události, spojené s rozpadem rakousko-uherské monarchie na Moravě. Věnuje se podrobně konkrétním událostem kolem vzniku Československé republiky na území Moravy. Přínos filmu spočíval především v tom, že doposud žádný dokument tohoto druhu vytvořen nebyl.
Film s pomocí dobových filmových záběrů a současných rekonstrukcí tehdejších událostí dnešnímu divákovi přiblížil poslední dny existence habsburské monarchie a průběh jejího rozpadu na Moravě. Seznámil diváka se vznikem Moravského národního výboru, který 29. října 1918 vyhlásil připojení Moravy k nově vznikajícímu Československu, jeho činností a představil hlavní aktéry tohoto dějinného pohybu, jako byli Adolf a Jaroslav Stránský, Jaroslav Budínský či Jan Černý. S pomocí historiků a využitím archivních dokumentů, stejně jako muzejních exponátů, přiblížil dnešnímu divákovi pohnutou dobu před 100 lety na Moravě a boj o převzetí správy moravských měst do českých rukou.
Během promítání filmu nám k některým událostem podal bližší vysvětlení producent filmu a režisér Martin Mišík, stejně jako nám odpovídal na otázky po skončení filmu.

Myslím, že pro nás diváky to byl film velmi zajímavý a poučný, protože většinou o roku 1918 víme jenom to málo, co jsme se kdysi učili ve škole. Reakce diváků byly veskrze pozitivní a určitě to mnohé z nich inspirovalo k tomu, aby se o dobu před sto lety začali zajímat ještě podrobněji.

                                                                                                                                         Jana Kamenská

Zdroj: http://1918morava.cz/  foto: Jana Hunkařová

Mohlo by se vám líbit...