Zima ve skautském oddíle Cor Dare

2016_cor_dare_betlemske_svetlo_roznaskaZpravodaj z Prušánek 1/2015:

Roční období vyznačující se sněhovou pokrývkou a zmrzlou hladinou vodních ploch je za námi. Alespoň na chvíli jsme se toho pravého zimního počasí dočkali, takže můžeme s čistým svědomím říci, že jsme letos zimu opravdu prožili. A jinak tomu nebylo ani u nás v oddíle Cor Dare. Zimní období jsme samozřejmě využili na schůzkách, jak se jen dalo, a jak nám naše fantazie dovolila, ale zima u nás není spojena jen s těmi venkovními krajinnými změnami a zimními radovánky ve sněhu. Roční období zima v sobě skrývá spoustu společných akcí, zážitků a nezapomenutelných chvil, které se dají prožít jen v zimě.

To, že už je zima za dveřmi a s ní i Vánoce, si každoročně pořádně uvědomujeme až v půli prosince při pouti do Vídně. Náš oddíl jezdí v prosinci do Vídně pravidelně už několik let a podniká tuhle kolikrát i dobrodružnou cestu jen za jedním jediným cílem – přivezením Betlémského světla do naší farnosti a obce. Na cestu do Vídně se vždy vydávají skautští vedoucí spolu s dětmi, které dostanou tento výlet jako odměnu za své chování a skautskou aktivitu. Letos tomu bylo ale jinak. Do Vídně jeli pouze vedoucí, protože i oni občas potřebují odměnit za svůj čas a práci, které oddílu věnují. A když už jsme u každoroční vídeňské akce, tak využiji příležitosti a poděkuji. Náš velký skautský oddílový dík patří Karlovi M., kterého si troufnu nazvat našim „osobním betlémským řidičem“. Karel nás pravidelně už několik let doprovází na tuto pouť pro Betlémské světlo v pozici řidiče a tlumočníka, neboť velmi dobře komunikuje oním cizím germánským jazykem. Bez něj bychom už několikrát tuhle cestu vykonat nemohli. Děkujeme moc, Kájo.

2016_cor_dare_viden_betlemske_svetloS většími či menšími problémy se nám i letos podařilo Betlémské světlo z Vídně dopravit až do Prušánek, takže jsme jej pak mohli v neděli slavnostně přinést do kostela. Mladší i starší děti, skautská mládež i skautští vedoucí, všichni jsme přišli v neděli do kostela ve skautském kroji a průvodem jsme přinesli Betlémské světlo dopředu před oltář, kde od něj pan farář odpálil velkou svíci zvanou paškál. Betlémské světlo tak bylo se všemi lidmi z farnosti až do Vánoc a také během nich.

Betlémské světlo ale nezůstalo nečinně plápolat mezi zdmi kostela. Vydalo se na cestu a to přesně na Štědrý den. Tento den ráno přišli všichni skauti a skautky do klubovny, kde na ně čekala snídaně. Posilněni bezmasou snídaní a sladkým čajem se po skupinkách vydali křižovat Prušánky. Skupinky byly většinou dvoučlenné a bylo jich čtrnáct, tudíž roznášení Betlémského světla se sfouklo během dopoledne. Děti odcházely s pocitem spokojenosti způsobeného jednak vykonaným dobrým skutkem a jednak taškou plnou sladkostí, které dostaly od štědrých lidí.

Roznášení Betlémského světla ale předcházela ještě jedna významná událost, na kterou se děti připravovaly na schůzkách už od listopadu. Vánoční besídka. Bývá pravidelně v sobotu před Štědrým dnem. Letos vánoční besídku moderovala komická dvojice Kamil a Michal. Kluci moderátoři se nechali inspirovat vtipnými scénkami herců Pavla Lišky a Tomáše Matonohy. Komická dvojice měla u starších i mladších diváků velký úspěch, zvláště pak hloupý Michal v podání Vojty S. Na besídce mohly děti při scénkách jednotlivých družinek spatřit paletu různých žánrů – pohádky, talk show, zprávy apod. Celou besídku zakončilo rozdávání dárků.

Přes Vánoce měli děti i vedoucí od skautského dění klid, aby mohli vánoční svátky trávit v kruhu svých nejbližších. Výjimkou byl Silvestr, který se nesl v duchu pánské jízdy. Skauti spolu se svými vedoucími oslavili zakončení roku 2014 v klubovně, kde bylo kromě pití a jídla spousta zábavy, povídání a těch správných chlapeckých vylomenin.

A tuto „aktivní vánoční dobu“ nám zakončila Tříkrálová sbírka, se kterou skauti ochotně a rádi každoročně pomáhají. Děti s papírovými korunami na hlavách spolu s dospělými chodí ve skupinkách po celých Prušánkách a žádají o příspěvek na charitativní sbírku. Účastníků bylo letos hodně, tudíž mohlo být více skupinek a celá sbírka proběhla v kratším čase než obvykle.

V takovém duchu se u nás v oddílu nesla zima a celé Vánoce. Pro vedoucí je to náročné období, pro děti je to období akcí a těšení se. Všichni pak ale vyplouváme ze zimního času s pocitem radosti a nadšení vstříc jaru a jeho kouzlům.

                                                                Za oddíl Libor Sukup, foto: Karel Maděryč

Foto: Vedoucí skautů jeli do Vídně pro Betlémské světlo a Roznášení Betlémského světla na Štědrý den

Mohlo by se vám líbit...