Zveme vás na Hezký den

Přijměte pozvání na duchovní, společenské a kulturní odpoledne v sobotu 1. června 2019.

V 15 hodin bude mše svatá za účasti Mons. Pavla Konzbula, pomocného brněnského biskupa, v parku u kapličky.

Od půl páté se v bohatém programu představí děti z mateřské školy a soubory HTVŠ, vystoupí místní hudební a pěvecké sbory, cimbálová muzika, Nechorbend, Kapela starých časů.

Pro děti připravujeme bohatý program (jízdu na ponících, skákací hrad, hry, soutěže, táborák, špekáčky).

V 17 a 18 hodin bude prohlídka kostela.

Připravujeme košt vín, myslivecký guláš, pečené sele a další pestré občerstvení.

Mohlo by se vám líbit...