Jednou skautem, navždy skautem.

Zpravodaj 2/2017: Jednou skautem, navždy skautem. Všichni skauti by si toho měli být vědomi, proto si svůj skautský slib snažíme pravidelně připomínat. Stejně jako loni, tak i letos jsme se s celým oddílem vypravili v dubnu na pouť na sv. Hostýn, kterou jsme spojili s patronem skautů sv. Jiřím a obnovou skautských slibů u pomníku Rudolfa Plajnera, významného českého skauta.

Každý skaut by takovou událost měl považovat za významnou a jedinečnou, proto jsem se rozhodl všechny děti seznámit s posledním poselstvím Roberta Baden-Powella, zakladatele celosvětového skautingu. A i když je toto poselství určeno výhradně skautům, myslím, že má co říct každému z nás…

Baden-Powellovo poslední poselství
B-P (Baden Powell) si připravil poslední rozloučení se skauty. Chtěl, aby bylo uveřejněno po jeho smrti. Vzkaz není datován, ale pravděpodobně pochází z doby před rokem 1929, protože byl podepsán „Robert Baden-Powell“ a ne „Baden-Powell of Gilwell“. Lady Baden-Powell řekla, že ten dopis v obálce nadepsané „pro skauty“ nosil společně s dalšími dokumenty vždy s sebou na svých cestách v obálce označené „pro případ mé smrti“.

Drazí skauti, pokud jste viděli hru Petr Pan, budete si pamatovat, jak si hlavní pirát připravoval svůj poslední proslov, protože se bál, že až přijde jeho čas, nebude schopen dostat slova ze své hrudi. Se mnou je to dost podobné, takže přesto, že právě teď neumírám, jednou jistě zemřu a rád bych vám poslal své sbohem.

Pamatujte, že je to naposledy, co ode mě cokoliv uslyšíte, takže o tom, co vám píšu, dobře přemýšlejte.

Měl jsem velice šťastný život a doufám, že vy všichni prožijete podobně šťastný život jako já.

Věřím, že nás Bůh seslal na tento svět, abychom byli šťastni a užívali si života. Radost a štěstí nepřicházejí s bohatstvím, ani s úspěšnou kariérou, ani s vlastní pohodlností. Jedním z kroků ke štěstí je péče o své zdraví a tělesnou sílu v dětství. S tím budete použitelní pro život a můžete si užívat života v dospělosti.

Studium přírody nám ukazuje, jak nádherné a úžasné jsou věci, které Bůh na tomto světě vytvořil pro to, abychom je vychutnávali. Buďte spokojeni s tím, co máte, a udělejte s tím to nejlepší, co můžete. Dívejte se na všechno z té lepší stránky.

Opravdová cesta k docílení štěstí je dělání radosti ostatním lidem. Pokuste se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jste na něj přišli. Až se váš čas naplní, zemřete šťastně s pocitem, že jste v žádném případě neprožili svůj život zbytečně. „Buďte připraveni“ v tomto ohledu žít šťastně a šťastně také zemřít. Držte se svého skautského slibu i poté, co z vás vyrostou dospělí lidé – a Bůh vám ve vašem úsilí pomůže.

Váš přítel,

Robert Baden-Powell

Za skautský oddíl Cor Dare Prušánky Libor Sukup

Mohlo by se vám líbit...